Οικοδομικα Εργα

Η ΕΡΓΟΜΑΡΕ ΑΕ έχει εκτελέσει σημαντικά οικοδομικά έργα, συμπληρώνοντας τον μακρύ κατάλογο μεγάλων και ειδικών τεχνικών έργων που έχει στο ενεργητικό της.

Τα τελευταία χρόνια δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα σε ανακατασκευές επαγγελματικών χώρων με έμφαση στις ηλεκτρομηχανολογικές και δικτυακές υποδομές αλλά και σε συνήθη οικιστικά οικοδομικά έργα.

Ακολουθεί ένας ενδεικτικός κατάλογος οικοδομικών έργων:

  1. Αποκατάσταση Κτιρίου Υπηρεσίας Ασύλου στον Πειραιά, 2016
  2. Ανακατασκευή γραφείων διοικητικών υπηρεσιών της Γαλλικής Πρεσβείας (σε συνεργασία με την εταιρεία Idea Partners, 2011-12)
  3. Ανακατασκευή κεντρικού κτιρίου Γαλλικής Πρεσβείας και Κατοικίας Γάλλου Πρέσβη Βας. Σοφίας 7 Αθήνα, (σε συνεργασία με την εταιρεία Idea Partners, 2013-2014)
  4. Ανακατασκευή Γραφείων Michelin ΑΕΒΕ (σε συνεργασία με την εταιρεία Idea Partners, 2014)
  5. Κατασκευή συγκροτήματος μεζονετών στην Νήσο Ιθάκη, 2016
  6. Κατασκευή συγκροτήματος μεζονετών στη Βραυρώνα Αττικής. 2016

Και άλλα.