ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΛΙΜΕΝΩΝ

Οι υφιστάμενες λιμενικές υποδομές, πολύ συχνά απαιτούν βελτιώσεις ή επισκευές. Η εταιρία πραγματοποιεί επεκτάσεις υφιστάμενων προβλητών ή μόλων, προσθήκες πλωτών προβλητών, ανακατασκευές – επισκευές κατεστραμμένων έργων, συντήρηση υφιστάμενων έργων.

Οι έμπειροι και εξειδικευμένοι μηχανικοί της ΕΡΓΟΜΑΡΕ ΑΕ προτείνουν άρτιες και οικονομικές λύσεις σε υπάρχουσες κατασκευές αξιοποιώντας τη μεγάλη εμπειρία στις τεχνικές παρόμοιων έργων αλλά και τη φημισμένη ικανότητά τους να εντοπίζουν πηγές λήψης υλικών απαραίτητων για την κατασκευή ενός λιμανιού (ογκόλιθοι, λιθορριπές, αμμοχάλικα κλπ)