Φορτηγιδες ("Κλαπε")

Οι ιδιοκτήτες φορτηγίδες (κλαπέ) που έχει στην κατοχή της η εταιρεία καλύπτουν ευρύ φάσμα χωρητικοτήτων από 200μ3 έως 1.800μ3 και είναι σε άριστη κατάσταση ώστε να μεταφέρουν και να απορρίπτουν αξιόπιστα τα προϊόντα εκσκαφής, πετρώματα ή άλλα υλικά ακόμα και σε μεγάλες αποστάσεις. Επί πλέον χρησιμοποιούνται για τη διάστρωση λίθων στις επιφάνειες έδρασης τεχνητών ογκολίθων.

Με την χρήση των ρυμουλκούμενων φορτηγίδων παρέχουμε λύσεις για την προμήθεια και μεταφορά δια θαλάσσης υλικών σε περιοχές όπου υπάρχει έλλειψη, διατηρώντας χαμηλά το κόστος λόγω της μεγάλης μεταφορικής ικανότητας και εξασφαλίζοντας μεγάλη και συνεχή παραγωγή.

ΦΓ ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΙΙ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Έτος Κατασκευής1990
Επιθεωρήθηκε2010
Υλικό ΚήτουςΧάλυβας
Διαστάσεις50,30 X 12 X 2,20
Καθ. Χωρητικότητα615,48 tns
Χωρητικότητα450 m3 / 850 tns
Μεικτή Χωρητικότητα642,39 tns
ΜηχανεςΧωρίς πρόωση
ΣημαίαΕλληνική

ΦΓ ΓΙΑΝΝΗΣ ΙV

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Έτος Κατασκευής1980 Romania
Επιθεωρήθηκε2014
Υλικό ΚήτουςΧάλυβας
ΜήκοςLOA = 60,30m
ΠλάτοςBmax = 11,30m
Βύθισμαdmax = 3,40m
ΒάθοςD = 3,93 m
Μήκος34 m
Χωρητικότητα940 cum
Μεικτή ΧωρητικότηταGT=940,81
ΒάροςDWT = 1.500 t
ΜηχανεςΧωρίς πρόωση
ΣημαίαΕλληνική

Όλα μας τα σκάφη επιθεωρούνται από το Διεθνές Γραφείο Επιθεωρήσεων Πλοίων INSB

International Naval Surveys Bureau