Νεο εργο για την Ergomare!

Νέο έργο για την Ergomare!

Καθαρισμός και αποκατάσταση πυθμένα στην περιοχή του εργοστασίου της ΛΑΡΚΟ στη Λάρυμνα.