ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

H ΕΡΓΟΜΑΡΕ ΑΕ αναλαμβάνει ένα μεγάλο πλήθος υπηρεσιών στον τομέα των Λιμενικών Έργων και γενικότερα στα έργα που αφορούν στη θάλασσα και σε παράκτιες περιοχές. Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες μελέτης και κατασκευής Λιμένων, Μαρινών, Αλιευτικά καταφύγια με έμφαση στην ποιότητα κατασκευής και την έγκαιρη παράδοση.

Υπηρεσιες