ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ

Πρόκειται για μικρότερης κλίμακας λιμενικά έργα που όμως παρουσιάζουν πολυπλοκότητα εργασιών καθώς συναντώνται όλα τα είδη λιμενικών διατομών.

Αλιευτικά καταφύγια

  • Αλιευτικό καταφύγιο στον Τυρό Αρκαδίας (2015)
  • Αλιευτικό Καταφύγιο Χρυσομηλιάς Φούρνων Ικαρίας (2006)
  • Αλιευτικό Καταφύγιο στο Ψαροπούλι Ευβοίας (2004)