Ανθρωπινο Δυναμικο

Ο πιο σημαντικός παράγων που εξασφαλίζει την ηγεσία της εταιρίας στο αντικείμενο της είναι η άρτια στελέχωση της από ανθρώπινο δυναμικό πλήρως εξειδικευμένο στην κατασκευή λιμενικών έργων που απαιτούν ιδιαίτερη γνώση λόγω της φύσης τους και των συνθηκών που πρέπει να αντιμετωπιστούν στα στάδια κατασκευής.

Η εταιρεία σήμερα διοικείται από έμπειρους μηχανικούς με αδιαμφισβήτητη εμπειρία στην κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων που παρέχουν την τεχνογνωσία τους και τις κατευθυντήριες γραμμές για την υλοποίηση του έργου.

Τα εργοτάξια της εταιρείας στελεχώνονται από ένα πλήθος στελεχών, το πλέον εξειδικευμένο στην Ελλάδα στην κατασκευή λιμενικών έργων. Οι καταρτισμένοι τοπογράφοι, οι έμπειροι χειριστές, ναυτικοί και εργατοτεχνίτες καθώς και εξοπλισμένα καταδυτικά συνεργεία της εταιρείας αναλαμβάνουν και εγγυώνται την έγκαιρη και έντεχνη κατασκευή των έργων.