Πλωτοι Γερανοι

Στην κυριότητα της ΕΡΓΟΜΑΡΕ ΑΕ βρίσκονται σήμερα (2015), μεταξύ άλλων, οι δύο μεγαλύτεροι γερανοί τύπου LIMA 2400 στην Ελλάδα διαστάσεων πλατφόρμας 20,00 Χ 50,00 Χ 3,00, εξοπλισμένοι πλήρως με κατάλληλα εξαρτήματα διαφόρων μεγεθών (κουβάδες, αρπάγες, σφύρες), ηλεκτρογεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτροσυγκολλήσεις και με διαμορφωμένους χώρους στέγασης και συνεργείων.

Επί του καταστρώματος, λόγω της μεγάλης επιφάνειας μεταφέρεται φορτίο βάρους έως και 1400 τόνων ενώ είναι κατάλληλοι για την θαλάσσια μεταφορά αντικειμένων ιδιαιτέρα μεγάλου όγκου (ανεμογεννήτριες κ.α.) που δεν μπορούν να μεταφερθούν με άλλα συμβατικά μέσα.

Οι γερανοί LIMA 2400B βαρέως τύπου αποτελούν τα τελευταία χρόνια την πιο αξιόπιστη λύση στην κατασκευή λιμενικών έργων δίνοντας τη δυνατότητα για:

  • ανύψωση φορτίων έως 120 τν
  • παραγωγή εκσκαφής έως 3.000 μ3 ανά ημέρα
  • τοποθέτηση τεχνητών ογκολίθων έως 1.000 μ3 /ημέρα
  • τοποθέτηση ειδικών τεχνητών ογκολίθων θωράκισης (accropode, tetrapode κ.α.) έως 1000μ3/ημέρα
  • τοποθέτηση φυσικών ογκολίθων βάρους έως 20τν, 1000μ3/ημέρα

Η εταιρία ας παρέχει τη δυνατότητα για μίσθωση των πλωτών γερανών της, όταν υπάρχει αυτή η δυνατότητα από τις υποχρεώσεις των έργων της. (Μίσθωση Πλωτού Γερανού).

ΠΓ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Μήκος50,30 m
Πάτος20,00 m
Ύψος3,00 m
Καθ. Χωρητικότητα790,44 REG. TONS
Μεικτή Χωρητικότητα806,97 REG. TONS
Έτος Κατασκευής1978/ ROMANIA
Μεγ. Φορτίο1400 tn
Φέρουσα Ικ.15,48 tn
Γεννήτρια 135 KVA
Γεννήτρια 212 KVA
Φιλοξενεί5 άτομα
ΓερανόςLIMA 2400B
Ανύψωση150 tn
ΜηχανήCaterpillar D-379 /479hp–1200r.p.m.

ΠΓ ΧΡΥΣΑ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Μήκος50,30 m
Πάτος20,00 m
Ύψος3,00 m
Καθ. Χωρητικότητα790,44 REG. TONS
Μεικτή Χωρητικότητα806,97 REG. TONS
Έτος Κατασκευής1983 /ROMANIA
Μεγ. Φορτίο1200 tn
Φέρουσα Ικ.13,48 tn
Γεννήτρια 150 KVA
Γεννήτρια 230 KVA
Φιλοξενεί8 άτομα
ΓερανόςLIMA 2400A
Ανύψωση120 tn
ΜηχανήCaterpillar D-397 /473hp

ΠΓ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Σε εργασίες όπου δεν είναι απαραίτητη η μεγάλη ανυψωτική ικανότητα όπως εργασίες πόντισης αγωγών και καλωδίων, κατασκευή εξισωτικών στρώσεων, τοποθέτηση στραγγιστηριών, αξιόπιστη και οικονομικότερη λύση προσφέρουν μικρότεροι πλωτοί γερανοί ανυψωτικής ικανότητας έως 70τν :

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Μήκος29,10 m
Πάτος13,55 m
Ύψος1,55 m
Καθ. Χωρητικότητα74,00 REG. TONS
Μεικτή Χωρητικότητα247,00 REG. TONS
Έτος Κατασκευής1958/ ROMANIA
Μεγ. Φορτίο400 tn
Φέρουσα Ικ.15,48 tn
Γεννήτρια 115 KVA
Φιλοξενεί5 άτομα
ΓερανόςRUSTON 71RB
Ανύψωση40 tn
ΜηχανήCummins NT-855PTC /335hp–2100r.p.m.

Όλα μας τα σκάφη επιθεωρούνται από το Διεθνές Γραφείο Επιθεωρήσεων Πλοίων INSB

International Naval Surveys Bureau
Ρυμουλκα