ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Με τα πλωτά μέσα της ΕΡΓΟΜΑΡΕ ΑΕ, που στελεχώνονται από έμπειρους ναυτικούς, αναλαμβάνουμε εξειδικευμένες θαλάσσιες μεταφορές όπως:

  • Μεταφορές άλλων πλωτών ναυπηγημάτων
  • Μεταφορές δια θαλάσσης αντικειμένων μεγάλου όγκου
  • Μεταφορές αδρανών και πετρωμάτων.
  • Ναυαγιαιρεσίες