ΜΑΡΙΝΕΣ

Ακολουθώντας την τάση της εποχής, κατασκευάζουμε Μαρίνες υψηλών προδιαγραφών, δημόσιες ή ιδιωτικές. Οι Μαρίνες έχουν την ιδιαιτερότητα των πλωτών προβλητών, η τοποθέτηση των οποίων απαιτεί υψηλή εξειδίκευση λόγω του περίπλοκου συστήματος αγκυρώσεων και αγκυροβολίων. Πρόσφατα παραδώσαμε τη μεγαλύτερο ιδιωτικό Λιμενικό έργο Μαρίνας στην Ελλάδα.

Μαρίνες

  • Μαρίνα Τουριστικών σκαφών στο Miraggio Spa Resort Χαλκιδικής – Med Sea Health SA (2016)
  • Μαρίνα Τουριστικών Σκαφών στο Λιβάδι Σερίφου – (2014)
  • Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου-(1992)
  • Μαρίνα Αγ. Αχιλλείου Σκύρου-(1991)