ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΓΑΥΔΟΥ

  • Κατασκευή προσήνεμου μώλου 180 μ. με προστασία από φυσικούς ογκόλιθους.
  • Εκβάθυνση λιμενολεκάνης.
  • Έργο στο Νοτιότερο άκρο της Ευρώπης.