ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ ΚΥΛΛΗΝΗΣ

  • Επέκταση προβλήτα κρουαζιερόπλοιων 250 μ., επίχωση χερσαίων χώρων 10.000 μ2.
  • Ανάρτηση και τοποθέτηση Τεχνητών ογκολίθων βάρους μέχρι 70 - 90 τν.