ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΣ ΜΩΛΟΣ ΕΥΔΗΛΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ

  • Κατασκευή προσήνεμου μώλου του Λιμένα Ευδήλου Ικαρίας σε δύο φάσεις
  • Κρηπίδωμα συνολικού μήκους 300 μ. με 5 σειρές Κυψελωτών Τεχνητών Ογκολίθων
  • Ωφέλιμο βάθος -9,50 μ.
  • Κατασκευή και τοποθέτηση 3.000 τετράποδων και ακροπόδων για τη θωράκιση του προσήνεμου μόλου.