ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣIΑΣ ΑΚΤΩΝ (ΚΑΛΑΜAΤΑ ΚΑΙ ΣΚYΡΟΣ)

  • Κατασκευή κάθετων κυματοθραυστών σε συνδυασμό με ανάπλαση της ακτής (Καλαμάτα 2013)
  • Κατασκευή παράλληλων κυματοθραυστών για την προστασία του Ξενία Σκύρου (1990)