ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑ ΤΥΡΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

  • Παραλιακά κρηπιδώματα 200 μ.
  • Επέκταση υπήνεμου μώλου
  • Κατασκευή ράμπας σκαφών
  • Λιθόστρωση παραλιακής ζώνης
  • Ανακατασκευή παραλιακής οδού