ΚΡΗΠΙΔΩΜΑ ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑΣ (ΦΟΥΡΝΟΙ ΙΚΑΡΙΑΣ)

  • Κατασκευή 150 μ. κρηπιδωμάτων.
  • Για την κατασκευή της έδρασης μεταφέρθηκαν δια θαλάσσης το σύνολο των πετρωμάτων ήτοι 75.000μ3 από Λέρο (42ν.μ.) και Ικαρία (22 ν.μ.)